Kvalitet, service og fagkompetanse

BESTILL SERVICE

TLF: 922 61 811

Media Image
Energi og varmepumper

Hvert hus har sitt eget behov! Vi er opptatt av å vise deg valgmulighetene du har, slik at vi sammen kan finne den beste løsningen tilpasset dine ønsker.

Media Image
Service

Vi tar på oss det meste av små og store service-oppdrag! Vi gjør det vi kan for å møte opp forberedt, og til avtalt tid! Ta kontakt om du vil ha jobben gjort av en skikkelig Rørlegger!

Media Image
Sanitær

Rør-partner er leverandør av komplette sanitæranlegg. Bruker du oss kan vi garantere deg at utførelsen er av god faglig kvalitet og i henhold til forskriftene!

Media Image
Waterless urinaler

Waterless Norge – Ledende innenfor vannfrie urinaler
– for deg som er opptatt av miljø, kvalitet, og økonomi

Vår visjon

Rør-Partner AS har som mål å bli best innenfor segmentet energi, med fornybar energi som hovedsatsningsområde.

Vi ønsker å hjelpe regjeringen med å oppnå målet i klimaforliket om å fase ut alle oljefyringsanlegg innen 2020, og bygge om disse anleggende til mer miljøvennlige varmepumpeanlegg.

Energi er kanskje det området det mangler mest kompetanse på innenfor rørfaget, og vårt mål er å ligge i front med faglig kunnskap og trygghet innenfor dette feltet.

Fagkunnskap gir trygghet

Ved kursing/kompetanseheving og god kontakt med leverandører skal vi sørge for å bli den bedriften som innehar den beste spisskompetansen innenfor energisegmentet!

Kundene vil komme til oss fordi de ønsker kvalitetsmessig utført arbeid og de beste rådene ved en så stor investering. Fagkunnskap gir trygghet!