Forretningsidé og visjon

Rør-partner AS er i dag en liten bedrift med store mål!

Visjonen til Rør-partner er å bli best på energi!

Rør-partner skal bygges opp til å bli en solid aktør innenfor segmentet energi, med fornybar energi som hovedsatsningsområde.

Vi ønsker å bygge et sterkt kompetent team som består av interesserte rørleggere med en felles interesse av å bli best mulig innenfor energi, og utfører sitt arbeid med stor yrkesstolthet og kvalitet! Det vil ta tid å bygge et slikt team og finne de rette fagfolkene, men det er mange som interesserer seg for dette fagområdet og har lyst til å videreutvikle seg og lære mer. Ved kursing/kompetanseheving og god kontakt med leverandører skal vi sørge for å bli den bedriften som innehar den beste spisskompetansen innenfor energi segmentet.

Kundene vil komme til oss fordi de ønsker kvalitetsmessig utført arbeid og de beste rådene ved slike investeringer. Fagkunnskap gir trygghet!

Vår forretningsidé:

Rør-partner AS vil være en bedrift som jobber i takt med regjeringen, for et bedre miljø i Oslo! Vår satsning går ut på å bygge om forurensende oljefyringsanlegg til miljøvennlige og besparende varmepumpeanlegg!

Oslo sine mange oljefyringsanlegg står for en tredjedel av Oslos klimagassutslipp som er på 372.000 tonn CO2. Dette tilsvarer utslipp fra over 160.000 bensinbiler. I storbyer som Oslo og Bergen er det i perioder store problemer med luftforurensning. Utfasing av oljefyring vil derfor være et viktig bidrag i riktig retning for bedre byluft.

Regjeringen og Oslo kommune har derfor kommet med støtteordninger for de som ønsker å bli kvitt oljefyren, og sagt at fra 2020 vil det være forbudt å fyre med olje! Markedet som allerede i dag er stort, vil derfor bare vokse de neste 6-7 årene og det vil være alt for mye jobb i forhold til hvor få rørleggere som har kompetanse på dette område. Vi tror derfor bedrifter som innehar den rette kompetansen vil bli svært attraktive i de kommende årene. Vi vil derfor arbeide for å bygge opp merkenavnet Rør-partner AS til å bli en kjent og pålitelig leverandør av energianlegg på Østlandet.